V. T. Choksi Sarvajanik High School

Fun Fair - 2019